Şerit Led Teknolojisi ile Asa Aydınlatma Kalitesi!

Şerit LED aydınlatma ürünlerinin hemen arkasında ürünün istenilen yere kolayca uygulanabilmesi amacıyla bant kaplaması bulunmaktadır. Bant kaplaması çıkartıldıktan sonra ürün istenilen yere rahatlıkla uygulanır. Şerit LED‘ ler, küçük aydınlatma çiplerinin esnek ince yapılı bir şerit üzerine sıralanmasıyla meydana gelmektedir.

Yarı-iletken, silikon maddeden yapılan, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanı olan Şerit LED, 1920’lerde Rusya’da icat edildi ve 1962 yılında Amerika’da pratik olarak uygulanabilen elektronik bir bileşen haline getirildi. Oleg Vladimirovich Losev adlı bir radyo teknisyeni radyo alıcılarında kullanılan diyotların ışık yaydığını fark etti ve 1927 yılında bir Rus gazetesinde Şerit LED hakkında buluşlarını yayınladı.

Asa Aydınlatma, şerit LED

Enerjinin sadece yüzde 2’sini ışık olarak yayan geleneksel ampuller watt başına 16 lumen, floresan lambalar ise 70 lm/Watt ışık yayarken, mevcut Şerit LED aydınlatmalar 300 lm/Watt gibi etkileyici bir performansa sahiptir. Dünya genelinde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 25’inin aydınlatma için harcandığına dikkat çekilmekte ve Şerit LED teknolojisi sayesinde ciddi ölçüde tasarruf sağlanacağına inanılmaktadır. Bugün toplam üretilen enerjinin, aydınlatmaya kullanılan payı ülkemizde yüzde 20 iken, ABD’de yüzde 17’dir.

Günümüzde halihazırda cadde, sokak, park, karayolları ve yerleşim yerlerdeki dış aydınlatmalarda genellikle metal halinde ve cıva buharlı armatürler ve projektörler kullanılmaktadır. Şerit LED’li dış aydınlatmayla yaklaşık %75’lere varan elektrik enerjisi tasarrufu kısa bir sürede Şerit LED sisteminin yatırım masraflarını karşılayacaktır. 50.000 saate ulaşan uzun kullanım ömürleri, düşük enerji tüketimi, azaltılmış Karbondioksit (CO2) salınımı, düşük bakım maliyetleri ve açısı ayarlanabilir beyaz ışık vermeleri Şerit LED sistemlerini dış aydınlatmalarda da kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaştırmıştır. Hatta yavaş yavaş iç aydınlatma için ürünler de geliştirilmeye başlanmıştır.

LED’lerde mavi ışığın kullanılabilmesi ile Kırmızı-Yeşil-Mavi (RGB) aydınlatma mümkün olmuş ve birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur. Özellikle Aydınlatma, sinyalizasyon ve mimari aydınlatma alanlarında diğer ışık kaynaklarının yerini hızla almaya başlamışlardır. LEDlerin düşük enerji sarfiyatının en önemli nedeni kayıplarının az olmasıdır. Ayrıca ömürleri oldukça uzun olan bu diyotlar diğer ampuller gibi flaman taşımadıklarından dolayı hemen her koşulda sorunsuz kullanılabilirler. Bugün ulaşılan aydınlatma değerleri beyaz renk için 140 Lümen/Watt gibi oldukça yüksek bir değerle floresant lambaları geçmiş bulunmaktadır. Bazı prototiplerde 180 lümen/Watt oranına ulaşılmıştır. LEDler üzerlerine, yaydıkları ışığın frekansı ile aynı veya daha yüksek bir frekansta ışık düşürüldüğünde fotodiyot özelliği gösterirler.

Yorum Yap